Ledning stavas kommunikation!

Managementkonsult som brinner för tillväxt, bostäder och offentliga affärer. Expert som kan kommunicera affärsutveckling, infrastruktur och forskningsnytta.

Jag stödjer din organisation när ni skall initiera, analysera eller genomföra era affärer.

Erbjuder:

  • Konsulttjänster på ledningsnivå
  • Interimchef
  • Styrelseuppdrag

Uppdrag:
 
Ulrika Steiner
Ulrika Steiner


Hyresbostadsmarknaden 2018 – Hur blev det så här?
Hyresrätten är en utmärkt boendeform som erbjuder flexibilitet, fullservice, 0 kapitalbindning, kort uppsägningstid, lätt att byta och flytta. 
Hyresrätten förtjänar en stark och opolitiskt ställning på en öppen, transparent och digitaliserad bostadsmarknad!

 

1. Politikerna har sedan 70-talet abdikerat från bostadspolitiken och låtit ”parterna” ta över
2.  Hyressättningssystemet har cementerat ett korporativistiskt egenintresse före en helhetssyn på hyresrätten
3. Boverkets bostadsbyggnads BEHOV – en osynlig symbios?
4. Marknadsanalys av målgrupp/efterfrågan/utbud saknas
5. Boköerna har blivit intresseköer för framtida behov
6. Hyremarknaden saknar relevant statistik - försvårar jämförelser
7. En gemensam digital hyresportal saknas för bostadssökande
8. Hyresrätten - ett politiskt slagträ som marknadsförts dåligt


Därför byggs det få hyresrätter


Ropen skallar - efter fler billiga hyresrätter! Samtidigt som de blir färre genom ombildningar, renoveringar och otillräcklig nyproduktion av billiga hyresrätter. Alla säger sig vilja bygga fler hyreslägenheter för ungdomarnas skull, för att skapa effektivare flyttkedjor, för att klara inflyttningen till storstäderna, för ökad rörlighet på marknaden. Men varför blir det inte fler hyresrätter? (dokumentet skrevs för 5 år sedan)