Ledning stavas kommunikation!

Ulrika Steiner
Ulrika Steiner

Managementkonsult som brinner för tillväxt, bostäder och offentliga affärer. Expert som kan kommunicera affärsutveckling, infrastruktur och forskningsnytta.

Jag stödjer din organisation när ni skall initiera, analysera eller genomföra era affärer.

                   Erbjuder:
          
Konsulttjänster på ledningsnivå
                         Interimchef
                      Styrelseuppdrag

Reformera hyresmarknaden!
Hyresrätten är en utmärkt boendeform som erbjuder flexibilitet, fullservice, 0 kapitalbindning, trygg besittningsrätt, kort uppsägningstid, lätt att byta och flytta. 
Hyresrätten förtjänar en stark och opolitiskt ställning på en öppen, transparent och digitaliserad bostadsmarknad!

 

  1. Politikerna har abdikerat från bostadspolitiken och låtit "parterna" ta över - Inför avtalsfrihet för 1,5 miljoner* hyresrätter. Integrera hyresrätten med den övriga bostadsmarknaden
  2. Hyresförhandlingslagen (1978) har cementerat hyressättnings-systemet vilket ger Hyresgästföreningen 280 MSek årligen, 36 % av deras intäkter - Avskaffa förhandlingsmonopolet
  3. Boverkets bostadsbyggnadsbehov grundar sig på SCB´s demografiska statistik, inte verkliga efterfrågan. Stöd kommunerna med marknadsanalyser av verklig efterfrågan.
  4. Boköerna har blivit intresseköer för framtida behov. Utveckla en nationell, öppen och gratis marknadsportal för hyresrätter. Både 1:a och 2 :a hand.
  5. Hyresmarknaden saknar öppen och transparent marknadsstatistik, vilket försvårar jämförelser med den övriga bostadsmarknaden - Publicera marknadsstatistik över lediga hyresrätter, hyresnivåer, projekt etc.

* Totalt finns det 4 924 000 bostäder i Sverige. Småhus/villor utgör 39 %  + Hyresrätter 31 % + Bostadsrätter 23 % och special/övrigt 7 %  (SCB dec 2018).


Därför byggs det få hyresrätter


Dokumentet skrevs för snart sex år sedan. Vad har hänt sedan dess?