Anne Looström, organisationskonsult Anne Looström, organisationskonsult


Att föra och följa
 

"Vägen till nya och önskade mål innebär oftast att det behövs nya vanor och nya perspektiv. Både för samverkan inom organisationen och med marknaden. "It takes two to tango" symboliserar ett väl fungerande samspel i ledarskap och medarbetarskap. Trygghet och tillit till sig själv och till varandra är grunden och bygger bl.a på tydlighet, närvaro i mötet och undvikande av tolkningar. Jag stödjer och utvecklar möten för ett väl fungerande samspel mellan ledarskap, medarbetarskap och verksamhet".
Anne Looström, styrelseledamot i Sparbanken Syd
www.anneloo.se


 

Exboard

Exboard är ett nätverk som erbjuder aktivt styrelsearbete för ökad tillväxt i medelstora företag - Morgondagens storföretag!

Exboard består av tre personer med gedigen erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete. Vi har kontakter och ett stort intresse för företag i tillväxt! Vi kan börsintroduktioner,  IPO, investor relation, finansiering, styrning, due diligence och ägarfrågor.

Eva Riben, styrelseledamot i Eminova Fondkommission AB och Research Match Europe AB

 

Ta gärna en konfidentiell kontakt med:

Ulrika Steiner, 070-492 66 95

Anne Looström, 070-792 82 53

Eva Riben, 070-042 91 00