Reformera hyresmarknaden!
Hyresrätten är en utmärkt boendeform som erbjuder flexibilitet, fullservice, 0 kapitalbindning, trygg besittningsrätt, kort uppsägningstid, lätt att byta och flytta. 
Hyresrätten förtjänar en stark och opolitiskt ställning på en öppen, transparent och digitaliserad bostadsmarknad!

 

  1. Politikerna har abdikerat från bostadspolitiken och låtit "parterna" ta över - Inför avtalsfrihet för 1,5 miljoner* hyresrätter. Integrera hyresrätten med den övriga bostadsmarknaden
  2. Hyresförhandlingslagen (1978) har cementerat hyressättnings-systemet vilket ger Hyresgästföreningen 280 MSek årligen, 36 % av deras intäkter - Avskaffa förhandlingsmonopolet
  3. Boverkets bostadsbyggnadsbehov grundar sig på SCB´s demografiska statistik, inte verkliga efterfrågan. Stöd kommunerna med marknadsanalyser av verklig efterfrågan.
  4. Boköerna har blivit intresseköer för framtida behov. Utveckla en nationell, öppen och gratis marknadsportal för hyresrätter. Både 1:a och 2 :a hand.
  5. Hyresmarknaden saknar öppen och transparent marknadsstatistik, vilket försvårar jämförelser med den övriga bostadsmarknaden - Publicera marknadsstatistik över lediga hyresrätter, hyresnivåer, projekt etc.

* Totalt finns det 4 924 000 bostäder i Sverige. Småhus/villor utgör 39 %  + Hyresrätter 31 % + Bostadsrätter 23 % och special/övrigt 7 %  (SCB dec 2018).


Det här dokumentet skrevs för 6 år sedan. Vad har hänt sedan dess?

Marknadsvärdeshyror
Kan hyresbostadsmarknaden gå från bruksvärdeshyror till marknadsvärdeshyror?
Hur stor är egentligen skillnaden?
Högaktuella frågor om bostadspolitiken
Alltid dessa HUR:en.....

  1. HUR sätts bruksvärdeshyrorna och när gjordes en systematisk hyressättning sist? Säger Förhandlingsordningen nåt om HUR och på vilka grunder de årliga hyresförhandlingarna skall genomföras?
  2. HUR främjar vi ett långsiktigt ägande av hyresbostadsfastigheter?
  3. HUR skall vi finansiera det accelererande eftersatta underhållet i miljonprogrammet? Det beräknas till ca 350 miljarder kr....!
  4. HUR undviker vi att miljonprogrammet blir en investering för kortsiktigt investerings-kapital? Skall vi undvika det? Är svenska privata investerare bättre? De räknar ju hem affärerna på samma sätt...
  5. HUR kan hyresgäster erbjudas möjlighet att bli delägande i sitt eget hus UTAN ombildning till bostadsrätt och med betydligt lägre kapitalinsats? Göra bostadskarriär i sitt eget hus, går det?