Reformera hyresmarknaden
Hyresrätten är en utmärkt boendeform som erbjuder flexibilitet, fullservice, 0 kapitalbindning, trygg besittningsrätt, kort uppsägningstid, lätt att byta och flytta. 
Hyresrätten förtjänar en stark och opolitiskt ställning på en öppen, transparent och digitaliserad bostadsmarknad!

 

 1. Politikerna har abdikerat från bostadspolitiken och låtit "parterna" ta över - Inför avtalsfrihet för 1,5 miljoner* hyresrätter. Integrera hyresrätten med den övriga bostadsmarknaden
 2. Hyresförhandlingslagen (1978) har cementerat hyressättnings-systemet vilket ger Hyresgästföreningen 280 MSek årligen, 36 % av deras intäkter - Avskaffa förhandlingsmonopolet
 3. Boverkets bostadsbyggnadsbehov grundar sig på SCB´s demografiska statistik, inte på verklig efterfrågan. Stöd kommunerna med marknadsanalyser av verklig efterfrågan.
 4. Boköerna har blivit intresseköer för framtida behov. Utveckla en nationell, öppen och gratis marknadsportal för hyresrätter. Både 1:a och 2 :a hand.
 5. Hyresmarknaden saknar öppen och transparent marknadsstatistik, vilket försvårar jämförelser med den övriga bostadsmarknaden - Publicera marknadsstatistik över lediga hyresrätter, hyresnivåer, projekt etc.

* Totalt finns det 4 924 000 bostäder i Sverige. Småhus/villor utgör 39 %  + Hyresrätter 31 % + Bostadsrätter 23 % och special/övrigt 7 %  (SCB dec 2018).


Det här dokumentet skrevs för 7 år sedan. Vad har hänt sedan dess?

Digitalisera fastigheter - Varför då?
 

Nytta för fastighetsägaren

 • Bättre inomhusklimat ger ökad produktivitet och nöjdare hyresgäster
 • Kan mäta och styra tekniska system i fastigheter för el, vatten värme/kyla, ventilation, belysning och säkerhet
 • Minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader ger (lite) högre driftnetto
 • Minskade CO2 utsläpp – Högre CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Digitalisera arbetsprocesser, t ex avläsning av elmätare ger lägre personalkostnader
 • Interaktiv och snabbare fastighets-service ökar hyresgästernas lojalitet

 Genom

 • Trådlös informationsinhämtning och styrning
 • Integration av digitala lösningar med befintliga kundsystem och hårdvara i fastigheten
 • Visualiserad information som är enkel att använda
 Nytta för hyresgästen
 • Bättre inomhusklimat ökar produktivitet och eget kundfokus
 • Bättre resursutnyttjande av lokaler och personal (distansarbete, dygnetruntlokal)
 • Effektivare energianvändning genom egen styrning via app
 • Enklare för hyresgästen att styra mot egna hållbarhetsmål för energiuttag,  arbetsresor, konsumtion etc
 • Gagnar delningsekonomi och nya tjänster inom hyresgästens bransch