Ulrika Steiner

Min profession är min passion. Jag brinner för företagande och affärer. Näringlivet är samhällets  ekonomiska ryggrad som genererar jobb, tillväxt,  innovationer och inte minst välstånd och trygghet. 
 

Helikopterperspektivet är min styrka parat med förmågan att snabbt analysera affärsmöjligheterna, struktuera förutsättningarna, föreslå lösningar och samordna genomförandet. Den styrkan delar jag gärna med mig av.
 

Utbildning

 • Universitetsexamen, förvaltningslinjen/ samhällsplanering
 • Informationsteknik
 • Företagsekonomi
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Fastighetsvärdering, KTH
 • Diplomerad finansiell rådgivare, Wassum Academy
 • Diplomutbildning, Styrelseakademien

> 30 år av erfarenhet

 • Fastighetsutvecklare/Hyresförhandlare
 • Marknadschef
 • Informationschef
 • Försäljningschef
 • Projektchef
 • Finansiell rådgivare, Qwin Capital
 • Mentor, Styrelsekraft
Aktuella styrelseuppdrag
 • Raybased AB (publ)
Tidigare styrelseuppdrag
 • Österlenshem AB
 • Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
 • Kivik Art Centre
 • Brf Hamnen, Stockholm
 • Brf Hamnvakten, Stockholm