Finansiell kommunikation

Med lång erfarenhet av finansiell kommunikation på börsbolag som Telia, Proffice och Realia förklarar jag visionen, siffrorna, mervärdena och fångar uppmärksamheten hos målgruppen. Erbjuder:

 • Emissionserbjudanden & IPO
 • Second opinion
 • Årsredovisningar & rapporter
 • Pressmeddelanden & investor relations

Strategisk kommunikation
Ett starkt varumärke är ryggraden i en framgångsrik affärsstrategi. Med erfarenheter av att ansvara för både kända, okända och ökända varumärken vet jag vad ett starkt varumärke betyder. Hur det kan bli känt? Hur undviker man att skada varumärket? 
Erbjuder:

 • Stöd i strategisk kommunikation
 • Professionaliserïng av offentliga affärer
 • PR och opinionsbildning i praktiken

Upphandlingar och affärsprojekt

Att driva affärskritiska projekt kräver erfarenhet, samordningsförmåga, målmedvetenhet och ibland

hårda nypor. Med erfarenhet från börsnoteringar, bolagsförsäljningar, upphandlingen av Stockholms tunnelbana, provborringar efter naturgas och affärsmöjligheterna inom Big Science såsom ESS, CERN, ITER, ESO så kan jag:

 • Anbud & offerter
 • Komplexa affärsprojekt och strukturaffärer
 • Affärsplaner

Fastigheter

Med drygt 25 års erfarenhet av fastigheter på ledningsnivå, i styrelsearbete och som specialist stödjer jag: 

 • Förhandlingar och avtal
 • Fastighetsförädling och uthyrning
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Styrelsearbete i bostadsbolag och bostadsrättsföreningar