Finansiell kommunikation

Med lång erfarenhet av finansiell kommunikation på börsbolag som Telia, Proffice och Realia förklarar jag visionen, siffrorna, mervärdena och fångar uppmärksamheten hos målgruppen. Erbjuder:

 • Emissionserbjudanden & IPO
 • Second opinion
 • Investor relations

 

Strategisk kommunikation
Ett starkt varumärke är ryggraden i en framgångsrik affärsstrategi. Med erfarenheter av att ansvara för både kända, okända och ökända varumärken vet jag vad ett starkt varumärke betyder. Hur det kan bli känt? Hur undviker man att skada varumärket? 
Erbjuder:

 • Stöd i strategisk kommunikation
 • Professionaliserïng av offentliga affärer
 • Opinionsbildning


Upphandlingar och affärsprojekt

Att driva affärskritiska projekt kräver erfarenhet, samordningsförmåga, målmedvetenhet och ibland

hårda nypor. Med erfarenhet från börsnoteringar, bolagsförsäljningar, upphandlingen av Stockholms tunnelbana, provborringar efter naturgas och affärsmöjligheterna inom Big Science erbjuder jag:

 • Anbud & offerter
 • Affärsplaner och strukturaffärer

 


Fastigheter

Med drygt 25 års erfarenhet av fastigheter på ledningsnivå och i styrelsearbete stödjer jag: 

 • Förhandlingar och avtal
 • Fastighetsförädling
 • Fastighetsöverlåtelser