Finansiell kommunikation

Med lång erfarenhet av finansiell kommunikation på börsbolag som Telia, Proffice och Realia förklarar jag visionen, siffrorna, mervärdena och fångar uppmärksamheten hos målgruppen. Erbjuder:

 • Emissionserbjudanden & IPO
 • Second opinion
 • Investor relations

Strategisk kommunikation
Ett starkt varumärke är ryggraden i en framgångsrik affärsstrategi. Med erfarenheter av att ansvara för både kända, okända och ökända varumärken vet jag vad ett starkt varumärke betyder. Hur det kan bli känt? Hur undviker man att skada varumärket? 
Erbjuder:

 • Stöd i strategisk kommunikation
 • Professionaliserïng av offentliga affärer
 • Opinionsbildning

Upphandlingar och affärsprojekt

Att driva affärskritiska projekt kräver erfarenhet, samordningsförmåga, målmedvetenhet och ibland

hårda nypor. Med erfarenhet från börsnoteringar, bolagsförsäljningar, upphandlingen av Stockholms tunnelbana, provborringar efter naturgas och affärsmöjligheterna inom Big Science erbjuder jag:

 • Anbud & offerter
 • Affärsplaner och strukturaffärer


Fastigheter

Med drygt 25 års erfarenhet av fastigheter på ledningsnivå och i styrelsearbete stödjer jag: 

 • Förhandlingar och avtal
 • Fastighetsförädling
 • Fastighetsöverlåtelser

Drömmen om S:t Petersburg
Vi var en flerspråkig arkitekt, en framgångsrik byggare och så jag som åkte till S:t Peterburg 1992 för att utveckla fastigheter i en vacker stad med vackra byggnader som vanvårdats under 75 års kommunistiskt styre. 

Där finns de vackra bostadshusen vid Kamennoostróvskij prospekt 1–3 ritade av den svensk-ryska arkitekten Fredrik Lidvall (1870-1945) och som utvecklade den petersburgska jugendstilen. På varje vilplan i de pampiga trapphusen fanns stora öppna spisar! Kanske finns de kvar....       

Det svenska Lantmäteriet var där som rådgivare för fastighetsbildning, paybacktime var 3 år och rubeln en leksakspeng. Jag berättar gärna hur det gick med vårt projekt Fontanka Business House och varför det inte blev av.....

 
Den vackra illustrationen i akvarell är gjord av Riber Hansson, skribent, karikatyrtecknare och konstnär www.riber.se
Den vackra illustrationen i akvarell är gjord av Riber Hansson, skribent, karikatyrtecknare och konstnär www.riber.se